0902 123 456

Záhrady

Záhradu tvoria okrasné dreviny, stromy, kvety, kry, trvalky alebo okrasné trávy, či trávnik.

Okrasné stromy neslúžia iba na okrasu verených priestranstiev, ulíc či námestí. Veľmi vhodnou alternatívou je použiť ich aj v okrasných záhradách. Listnaté stromy je možné vybrať z rôznych typov korún, tvaru, výšky alebo farby. Vhodné sú najmä na pestrosť záhrady, rozmanitosť, výškovo a tvarovo menia dynamiku záhrady. Pri ich výbere je najmä dôležité vedieť ich rozmer a tvar v dospelosti nakoľko niektoré dorastajú do veľkých rozmerov.
Okrasné listnanté stromy spĺňajú aj funkciu ekologickú pretože sú veľkým zdrojom kyslíka a navyše sú vhodné na odlúčenie alebo zabránenie prašnosti okolia.