0902 123 456

Jazierka

Voda ako nevyhnutná súčasť života patrí neodmysliteľne k prírode a teda je aj veľmi vhodným doplnkom Vašej záhrady.

Jazierka v záhrade sú veľmi dobrou voľbou ako doplniť okrasné záhradky o ďalšie prírodné prvky ako je voda, kamene prípadne drevo.
V prvom rade musíme záhradné jazierko správne navrhnúť aby ním plnilo nielen estetickú funkciu ale aby bolo dostatočne funkčné t.j. aby bola čistá voda v jazierku. Pre čistotu vody v jazierku sú dôležité najmä tieto vlastnosti:


Dostatočná hĺbka: V jednom mieste minimálne  1,5 m aby sa voda neprehrievala.

Okysličenie jazierka: kyslík pomáha udržiavať čistú vodu a zabraňuje tvorbe rias. Najjednoduchší spôsob ako jazierko správne okysličiť je pomocou vzduchu ktorý  dostaneme do jazierka pomocou padajúcej vody napríklad vodopádu ktorá na seba počas padania viaže kyslík alebo špeciálnymi okysličovačmi.
Pomocou vzduchu ktorý dostaneme do jazierka pomocou padajúcej vody napríklad vodopádu ktorá na seba počas padania viaže kyslík alebo špeciálnymi okysličovačmi.

Správna filtrácia: Vodné filtre čistia jazierko nielen od mechanických nečistôt ale aj pomocou ÚV lámp spaľujú baktrérie ktoré spôsobujú tvorbu rias. Voľba správneho filtra závisí od mnohých faktorov. Hlavné faktory sú obsah jazierka a hĺbka jazierka, stanovište jazierka, množstvo vodných rastlín ale aj množstvo chovaných rýb ktoré vodu znečisťujú. Trh ponúka rôzne filtre do jazierka. Na správnu voľbu filtra Vám odporúčame obrátiť sa na našich špecializovaných pracovníkov ktorý Vám pomôžu pri výbere filtra. Filtre do jazierka monitorujeme vedľa jazierka nad jeho úrovňou alebo priamo do jazierka.

Rastliny do jazierka: Majú svoje opodstatnenie nakoľko rastliny okrem estetickej funkcie pre svoju existenciu spotrebuvávajú dusík ktorý sa tvorí v jazierku a ktorý spôsobuje znečistenie riasami. Čím viac rastlín sa v jazierku nachádza, tým sa lepšie jazierko samo čistí. Pri väčšom počte rastlín môžeme použiť aj menší lacnejsí filter. Pri zakladaní jazierka však musíme mať trpezlivosť nakoľko čerstvo nasadené rastliny zo začiatku neplnia svoju funkciu požierača dusíka pokiaľ sa riadne nezakorenia a nerozrastú.
Ak sa vám navrhnutie jazierka alebo stavba jazierka zdá komplikovaná musímve Vás ubezpečiť že pokiaľ je jazierko správne navrhnuté tak je jeho údržba minimálna, voda je čistá a vy sa môžete tešiť z pekného prírodného zvuku v záhrade.Údržba jazierka: Pokiaľ je jazierko správne navrhnuté jeho údržba je minimálna. Avšak netreba zabúdať na pravideľné prečistenie filtra. Občas najmä v jesennom období keď opadáva lístie sa musia povyberať nečistoty avšak v prípade potreby sa dá aj táto činnosť zautomatizovať pomocou skimra. V prípade potreby ale hlavne keď je jazierko čerstvo vybudované (rastliny slabo čistia) alebo v najteplejších dňoch (pri prehrievaní jazierka) používame chemiu na čistenie jazierok. V zimnom období sa odporúča keď sa vodná hladina v jazierku o troche zníži a položia sa na vodnú hladinu napríklad kúsky polystyrene ktoré znižujú tlak ľadu na jazernú fóliu na brehoch jazierka.

Ryby: V okrasných jazierkach sa často chovajú ryby. Ryby môžu byť okrasné aj úžitkové. Množstvo chovaných rýb by malo byť známe už pri plánovaní jazierka aby sa zvolil vhodný filter. Pri voľbe filtra platí zásada že čím viac rýb sa v jazierku nachádza tým by mal byť filter výkonnejší nakoľko ryby znečisťujú jazierko. V zimnom období netreba zabúdať aby bola hladina jaziekra aspoň v jednom mieste nezamrznutá, prípadne treba do ľadu pravideľne robiť dieru kôli kyslíku. Pri robení dier treba dať pozor aby sa nepoškodila jazierková folia. Ak nechceme mať starosti ani s touto činnosťou môžeme použiť zariadenie ktoré v zime vodu okysličuje.

Čerpadlo do jazierka: Slúži na preháňanie vody cez vodný filter alebo na vháňanie vody do vodopádov alebo potôčikov. Pokiaľ chceme dosiahnúť čo najväčší efekt padajúcej alebo tečúcej vody čerpadlo volíme podľa jeho prietoku vody za minútu. Na takýto účel slúži špeciálna rada čerpadiel s vysokým prietokom.Do úvahy však treba brat stratu tlaku a prietoku prevýšením a vzdialenosťou čerpanej vody.